Tin tức trung tâm
Liên kết
Phòng TN công trình VILAS 047

Thí nghiệm thử mỏi kết cấu

Gửi lúc 12/09/2017 10:43:25 SA

Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải được trang bị rất nhiều thiết bị,máy móc phục vụ cho các công tác nghiên cứu,thử nghiệm và kiểm định chất lượng kết cấu trong toàn ngành giao thông

Trong đó có thiết bị 

Thí nghiệm mỏi cóc đàn hồi và thí nghiệm nhổ lõi xoắn chôn trong bê tông ( 3,0 / 0 )
Copyright 2020 by TG CORP