Tin tức trung tâm
Liên kết
Phòng TN công trình VILAS 047

Thiết bị thử động kết cấu

Gửi lúc 12/09/2017 8:46:39 SA

Trung tâm Khoa học công nghệ Giao thông vận tải hiện đang có rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu,thử nghiệm các kết cấu trong toàn ngành giao thông

Trong đó có thiết bị thử động kết cấu được đầu tư theo công nghệ và dây chuyền hiện đại của Mỹ

Thử mỏi tà vẹt vị trí đặt ray ( 3,0 / 0 )
Copyright 2020 by TG CORP