Tin tức trung tâm
Liên kết
Phòng TN công trình VILAS 047

Thông tin chung và nhân sự PTN Công trình

Gửi lúc 16/04/2014 9:35:44 SA

Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm Công trình Tên tiếng anh : Construction Laboratory

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên phòng thí nghiệm        : Phòng thí nghiệm Công trình
2. Tên tiếng anh                       : Construction Laboratory
3. Tên viết tắt                            : VILAS 047
4. Địa chỉ giao dịch                 : Phòng 103 - nhà A4 - Trường ĐH Giao thông Vận tải

5. Điện thoại                              : 024. 37661087

II. NHÂN SỰ PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH


 

Trưởng phòng: Vũ Quang Trung

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu

Điện thoại: 0904119637

Email: vqtrung1960@yahoo.com         Phó trưởng phòng: Ngô Ngọc Quý

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Đường;

                  Kỹ sư ngành Điều khiển học

Điện thoại: 0912572327

Email: quytnct47@utc.edu.vn

          

Nhân viên: Trương Tuấn An

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Đường;

Điện thoai: 0904934579

Email: truongangtvt@gmail.com

          
Nhân viên: Nguyễn Khánh Đức

Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Điện thoại: 0902121185
Email:khach_duc1985@utc.edu.vn

          

Nhân viên: Nguyễn Thành Tâm

Trình độ: Kỹ sư cao đẳng Điện

Điện thoại: 0904838685

Email:mrtam801@gmail.com

 

Nhân viên: Lương Văn An
Trình độ: Th.S Cầu đường bộ
Điện thoại: 0913340535 
Email:Luonganttkd@gmail.com


   

 

 

 

 

  ( 3,0 / 0 )
Copyright 2020 by TG CORP