Tin tức trung tâm
Liên kết
Nghiên cứu KH

Ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng đường giao thông nông thôn

Gửi lúc 16/04/2014 10:27:41 SA

Dự án ứng dụng 02 công nghệ mới bao gồm: Công nghệ HRB: Sử dụng chất liên kết thủy hóa vô cơ HRB (Hydraulic Road Binder) gia cố đất làm móng mặt đường giao thông nông thôn

 ( 3,0 / 0 )
step
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP