Tin tức trung tâm
Liên kết
Các phòng thí nghiệm

Thí nghiệm thử mỏi kết cấu

01773

Thiết bị thử động kết cấu

01759

Ống cấp phụ gia dạng hạt

02643

Lựa chọn loại nhựa đường phù hợp với điều kiện khai thác sử dụng các đoạn tuyến

03662

Nghiên cứu công nghệ trộn SBS tại trạm cải thiện khả năng chống hằn lún

03414

Thí nghiệm - thực hành về máy điện và điện tử công suất tại PTN Đ-ĐT

04940

Giới thiệu một số bài thí nghiệm - thực hành về máy điện và điện tử công suất tại PTN Đ-ĐT 307A4

Tài liệu môn Thí Nghiệm Kỹ Thuật Cơ Khí

04525

Đây là tài liệu cho môn học Thí nghiệm Kỹ Thuật Cơ Khí
Phòng học: 204A4

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa ở Việt Nam

06770

Phương pháp thiết kế thành phần hỗn hợp Bê tông nhựa có ưu điểm là thí nghiệm đơn giản nên được áp dụng rộng rãi trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Độ ổn định và độ dẻo Marshall là chỉ 2 tiêu rất quan trọng để đánh giá chất lượng bê tông nhựa, là cơ sở để thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa.

Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm LasXD1256

09196

Thông tin nhân sự

08567

Phòng thí nghiệm trọng điểm LasXD 1256, UTC - Cienco4 được thành lập tháng 8/2013, là sự hợp tác đầu tư giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Tổng công ty xây dựng Công trình Giao thông 4

Cơ cấu tổ chức của PTN Điện-điện tử

05886

Thông tin và nhân sự PTN Cơ khí

05795

Thông tin chung và nhân sự PTN Công trình

05926

Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm Công trình Tên tiếng anh : Construction Laboratory

step
Liên kết
Copyright 2019 by TG CORP