Tin trung tâm

Công văn Hiệu trường trường ĐH Giao thông Vận tải gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng dư toán BTN sử dụng phụ gia SBS

Gửi lúc 11/07/2017 9:45:21 SA

Ngày 27/6/2017

Hiểu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận Tải PGS.TS Nguyễn Ngọc Long đã có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

File dính kèm bên dưới

IMG_3139.JPG

dưới đây là file dính kèm

Định mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Định mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn.pdf


 ( 3,0 / 0 )
step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP