Tin trung tâm

Định mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Gửi lúc 11/07/2017 8:50:58 SA

Ngày 12/6/2017 

Bộ xây dựng-Viện Kinh tế xây dựng đã gửi thông báo tới Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc 

Định mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Tải về định mức dự toán công tác sản xuất bê tông nhựa chặt sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn

dưới đây là 

 ( 3,0 / 0 )
step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2020 by TG CORP